การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : เข้าร่วมประชุมหารือโครงการอบรมช่างมืออาชีพ หลักสูตร ติดตั้งฟิล์มกรองแสงและฟิล์มปกป้องผิวสีรถยนต์

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหารือโครงการอบรมช่างมืออาชีพ หลักสูตร ติดตั้งฟิล์มกรองแสงและฟิล์มปกป้องผิวสีรถยนต์

เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรฯ ให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

ณ สมาคมฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทย

ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร