การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : World Skill Thailand 2022

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

รอบคัดเลือก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ประเภททีม)

โดยผู้เข้าแข่งขันเป็นเยาวชนจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จำนวน 1 ทีม (2 คน)

ณ ศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี