การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : "สุชาติ" สั่งเร่งจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ฝึกสอนมวยไทย สร้างโอกาสหารายได้ในต่างแดน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

"สุชาติ" สั่งเร่งจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ฝึกสอนมวยไทย สร้างโอกาสหารายได้ในต่างแดน