การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ก.แรงงาน จับมือเอกชน หนุนฝึกทักษะดิจิทัล รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ก.แรงงาน จับมือเอกชน หนุนฝึกทักษะดิจิทัล รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย