การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสู่สังคมดิจิทัลให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน#DSD

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสู่สังคมดิจิทัลให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน#DSD