การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

1??4?? หลักสูตรDigital #ห้ามพลาด?
????เร็วๆนี้ ผู้สนใจ Upskill Reskill (Digital Skill)????
??เตรียมพบกับหลักสูตร 14 หลักสูตร??????
โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
??อบรมฟรีพร้อมกันทั่วประเทศ ??
เปิดรับสมัครช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย 65
#เริ่มฝึกอบรม ตั้งแต่ ก.ค.-ส.ค.65
เป้าหมาย 2,000 คน
ได้แก่
1. หลักสูตร Project Manager
2. หลักสูตร Business Analyst
3. หลักสูตร Deep in JAVA
4. หลักสูตร Cyber and Network Security
5. หลักสูตร Basic Object Oriented (JAVA or C#)
6. หลักสูตร UX / UI Designer
7. หลักสูตร การสร้าง Digital Content
8. หลักสูตร Data Security
9. หลักสูตร Basic JAVA
10. หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ ด้วย Google data studio
11. หลักสูตร IT Support
12. หลักสูตร Data Analytic with Power BI
13. หลักสูตร Data Analysis with Excel
14. หลักสูตร Python programmer
* หลักสูตรและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
?? สมัครง่าย ฝึกฟรี
?? ฝึกได้ ทั้ง Online Onsite Hybrid
?? ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย
?? พบกันที่ www.dsd.go.th
?? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
? สายด่วน 1506 กด 4
?? Facebook : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
??Facebook : สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลDiSDA