การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2565-2570 ครั้งที่ 1/2566