การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

รายละเอียดวีดีทัศน์ :