การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการคืนเงินประกันหอพัก

16 มี.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

8 มี.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566

10 ก.พ. 2566

วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ปีที่ 11 ฉบับที่ 50

7 ก.พ. 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พ.ศ. 2566

26 ม.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

16 ม.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

11 ม.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

13 ธ.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

10 พ.ย. 2565