การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 7 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
2 การซ่อมบำรุงอาคารพื้นฐาน 30 ปกติ 4 กรกฎาคม 2567 8 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
3 การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
4 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
5 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 18 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
6 แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 9 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
7 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 13 กรกฎาคม 2567 27 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
8 การนวดอโรมา 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
9 การประยุกต์ใช้งาน Internet Of Things สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
10 ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
11 การควบคุมรถยกสินค้าผ่านสังคมคาร์บอนต่ำ 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
12 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2567 21 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
13 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
14 การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม