การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ(ค่าสมัคร3,700บาท) 42 ปกติ 13 มีนาคม 2567 19 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
2 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ปกติ 14 มีนาคม 2567 11 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
4 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
5 ผู้ประกอบอาหารไทย 4 ภาค(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
6 ช่างทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
7 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
8 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
9 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม