การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วีดิทัศน์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

นายธีรพล อินทรา ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ รุ่นที่1/2563