การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยฯ 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ต.ค. 2566

...
...

ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 รวม 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคา...