การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ฯ 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ต.ค. 2566

...
...
...

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 รวม 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคา...