การแสดงผล

+
-

**ปิดรับสมัคร** สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ **ปิดรับสมัคร**

6 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
--------------------------------------------------------
***ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว***
--------------------------------------------------------
สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
-หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง)
-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนมีสิทธิก่อน รับเพียง 20 คน เท่านั้น!!!
-ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 4,500 บาท (ชำระในวันสมัครฝึก)
-อายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าฝึกอบรมได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร
-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 05599 3038 หรือ นางสาวกฤตสุดา เขียวอุบล โทร. 08 0517 2381
-กำหนดเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
-ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครไม่ครบ 20 คน จะเลื่อนการฝึกอบรมไปก่อน
--------------------------------------------------------
***ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว***
--------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ :เอกสารประกาศ...