การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : รายงานพิเศษ : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส : รายการ “ข่าวภาค 07.00” ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.44 น. (นาทีที่ 44:03 ถึง นาทีที่ 47:58 ความยาวคลิปข่าว 3:55 นาที)
 
 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210709084027033