การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 25 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สพร 25 นราธิวาส ใส สะอาด 2567"

7 ก.พ. 2567 16:06:56

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขอประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมโปร่งใส (Organization of Intergrity)