การแสดงผล

+
-

ข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.)

ข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) 

ลิงค์ http://gcloud.dsd.go.th/~occ/index.php

 

enlightenedสำหรับหน่วยงานผู้ดำเนินการพัฒนากำลังคน จังหวัดน่าน  :

บันทึกแผนและผลการพัฒนากำลังคน

ลิงค์ http://e-report60.dsd.go.th/OccTrainingReport/

 

 

ไฟล์แนบ :: 103_File_4 คู่มือผู้ใช้งานหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานเค_17012567161724_.pdf ดาวน์โหลด