การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ปกติ 15 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เต็ม