การแสดงผล

+
-

ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เริ่มดำเนินการภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 เป็นต้นมา
     ชื่อเดิมหน่วยงาน คือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน  เนื่องจากในปี 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิม “ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน” เป็น “สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559