การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : มุมมองผู้ประกอบการต่อ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :