การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

2 พ.ค. 2567

...
...
...
...
...
...
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เลขที่ 242 ม.2 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 ในเวลาราชการ

ไฟล์แนบ :