การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับก.pdf 70
2 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณ๊การป.pdf 69
3 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล ว.13.pdf 70
4 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2.pdf 65
5 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเก.pdf 65
6 Untitled.jpg 116
7 คลิปส่งข่าวดิจิทัล.mp4 109
8 http.docx หนังสือ E-book สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม.docx 359
9 หลักธรรมาภิบาล_24042558111209_.pdf 866