การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับก.pdf 18
2 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณ๊การป.pdf 16
3 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล ว.13.pdf 15
4 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2.pdf 17
5 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเก.pdf 14
6 Untitled.jpg 74
7 คลิปส่งข่าวดิจิทัล.mp4 69
8 http.docx หนังสือ E-book สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม.docx 296
9 หลักธรรมาภิบาล_24042558111209_.pdf 814