ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
25 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 5 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เต็ม
26 การนวดหน้าเพื่อความงาม(ความงาม) 30 ปกติ 5 สิงหาคม 2567 8 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร
27 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ปกติ 5 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
28 การติดตั้งและทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า 30 ปกติ 5 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
29 การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC & Gx Work3 30 ปกติ 5 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
30 การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทางราง 30 ออนไลน์ 5 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
31 การประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์ในโรงเรือนอัจฉริยะ 30 ปกติ 5 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
32 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ปกติ 5 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
33 เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ปกติ 5 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
34 ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม(เครื่องดื่มธุรกิจ) 30 ปกติ 5 สิงหาคม 2567 8 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร
35 การจัดการเหตุการณ์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 30 ปกติ 6 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล สมัคร
36 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 ปกติ 10 สิงหาคม 2567 13 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
37 การออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 10 สิงหาคม 2567 13 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
38 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 12 สิงหาคม 2567 16 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
39 การติดตั้งระบบจ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ สำหรับอาคาร 30 ปกติ 13 สิงหาคม 2567 16 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เต็ม
40 ภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม 30 ปกติ 19 สิงหาคม 2567 23 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
41 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(แรงงานในสถานประกอบกิจการ) 30 ปกติ 19 สิงหาคม 2567 23 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
42 การปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ 30 ปกติ 19 สิงหาคม 2567 23 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
43 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสู่ความเป็นเลิศในงานโรงแรม 30 ปกติ 19 สิงหาคม 2567 22 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
44 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ปกติ 19 สิงหาคม 2567 23 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
45 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(แรงงานในสถานประกอบกิจการ) 30 ปกติ 26 สิงหาคม 2567 30 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
46 การเชื่อมทิก 30 ปกติ 2 กันยายน 2567 6 กันยายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร