การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตจำนงสุจริต

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
 

ไฟล์แนบ :: 36_File_ประกาศเจตจำนง_19012564112132_.pdf ดาวน์โหลด