การแสดงผล

+
-

ฐานข้อมูลเพื่อการจัดฝึกอบรมจังหวัดลำปาง

ฐานข้อมูลเพื่อการจัดฝึกอบรมจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยข้อมูลหน่วยงาน สถานที่ฝึกอบรม หัวข้อการฝึกอบรม และข้อมูลวิทยากร
<คลิกที่ "ดาวน์โหลด" เพื่อเริ่มต้นใช้งาน>

**สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดฝึกอบรม ได้ที่ http://www.dsd.go.th/lampang/Region/Doc_ShowDetails/12642

ไฟล์แนบ :: 36_File_lisd_database_06022563093808_.html ดาวน์โหลด