การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือบริการประชาชน_31032559160619_.pdf 2,593 KB .pdf 338
การจัดประเมินความรู้ความสามารถฯ ให้กับสถานประกอบการ_10102559161202_.pdf 427 KB .pdf 324
แบบใบสมัครอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน_10022560143325_.pdf 335 KB .pdf 386
ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (แบบ กรพ.201)_19092559144914_.pdf 102 KB .pdf 349
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน_17102559104250_.PDF 158 KB .PDF 308
คำขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๔)_22032559100216_ (1).pdf 54 KB .pdf 342
คำขอมีสมุดประจำตัวและบันทึกข้อมูลในสมุดประจำตัว (คร.๔)_22032559102815_.p... 61 KB .pdf 293
คำขอรับรองเป็นองค์กรอาชีพ (คร.๑)_22032559103110_.pdf 52 KB .pdf 475
คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐)_22032559100728_.pdf 59 KB .pdf 335
แบบใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกล... 37 KB .pdf 321
แบบสมุดประจำตัว(คร.๓)_22032559102927_ (1).pdf 79 KB .pdf 391
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร_17102559104429_.... 94 KB .PDF 337
หนังสือรับรององค์กรอาชีพ (คร.๒)_22032559103010_.pdf 43 KB .pdf 462