การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ACT-skill-promote-2557.PDF 158 KB .PDF 256
ACT-skill-promote-2545.PDF 86 KB .PDF 251
คู่มือและคำแนะนำ.zip 5,979 KB .zip 201
แบบฟอร์มการยื่นรับรองฯ.zip 536 KB .zip 223
แบบฟอร์มการฝึกอบรมเอง.zip 33 KB .zip 230
แบบฟอร์มการฝึกเตรียมเข้าทำงาน.zip 163 KB .zip 205
แบบฟอร์มการส่งฝึกอบรมภายนอก.zip 28 KB .zip 209
การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน.zip 4,565 KB .zip 188
เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน.zip 74 KB .zip 196