การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน.pdf 263 KB .pdf 623
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรยกฯ ฝึกเอง.pdf 276 KB .pdf 289
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรยกฯ ฝึกนอก.pdf 260 KB .pdf 545
การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน.pdf 359 KB .pdf 272
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.pdf 373 KB .pdf 640
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pdf 366 KB .pdf 260
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.pdf 374 KB .pdf 589
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้า... 370 KB .pdf 279
การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน.pdf 360 KB .pdf 346