การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ฉบับที่ 2-2567 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับ.pdf 103
2 ฉบับที่ 1-2567 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ใ.pdf 178
3 ฉบับที่ 12 คำถามที่พบบ่อย FAQs.pdf 128
4 ฉบับที่ 11 การตรวจสอบพัสดุประจำปี.pdf 198
5 ฉบับที่ 10 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าเช่า.pdf 161
6 ฉบับที่ 9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกค่าต.png 181
7 เอกสารเผยแพร่งานตรวจสอบภายใน 8.66.pdf 218
8 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุ.pdf 181
9 หลักฐานเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ6.66.pdf 137
10 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แผ่นพับฉบับ5.18.pdf 152
11 แผ่นพับ ฉบับที่4 -2566.pdf 108
12 แผ่นพับ ฉบับที่3 -2566.pdf 91