การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567 482
2 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10
3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 3) 40
4 ประชาสัมพันธ์ยกย่องหน่วยรับตรวจที่มีคุณธรรม 69
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 20
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 76
7 ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ2566 93
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 188
9 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส ที่ 2 233
10 แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 59
11 แนวทางการตรวจสอบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 43
12 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส ที่ 1 281