การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยเเพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 4/67

24 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 พ.ค. 2567

ประชุมปิดตรวจ สนพ.สกลนคร

8 พ.ค. 2567

ประชุมปิดตรวจ สนพ.อ่างทอง

8 พ.ค. 2567

ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

9 เม.ย. 2567

ประชุมปิดตรวจ สนพ.นครนายก

27 มี.ค. 2567

ประชุมปิดตรวจ สพร. 28 สระบุรี

27 มี.ค. 2567

เอกสารเผยเเพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3/67

15 มี.ค. 2567

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 1)

8 มี.ค. 2567