การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยเเพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3/66

2 ก.พ. 2566

เอกสารเผยเเพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2/66

26 ม.ค. 2566

เอกสารเผยเเพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1/66

26 ม.ค. 2566

ประชุมปิดตรวจ สพร. 22 นครศรีธรรมราช

26 ม.ค. 2566

ประชุมปิดตรวจ สนพ.สุรินทร์

26 ม.ค. 2566

ประชุมปิดตรวจ สนพ.ลพบุรี

26 ธ.ค. 2565

ประชุมการปิดตรวจ สนพ.อุทัยธานี

9 ธ.ค. 2565

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566

20 ต.ค. 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่

8 ก.ย. 2565