การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ฟังธรรมะออนไลน์ หัวข้อ เซนในการทำงานอย่างเซียน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

กิจกรรม "ฟังธรรมะออนไลน์"  หัวข้อ เซนในการทำงานอย่างเซียน ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้ฟังและรับทราบ