การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

จัดทำขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการใช้งานระบบลาอิเล็กทรอนิกส์