การแสดงผล

+
-

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

9 มิ.ย. 2560 00:00:00

ระกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

--------------------------------
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 

ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2560 
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ