การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพช. ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

1 ก.ค. 2565 3

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณีฝึกให้กับบุคคลทั่วไป หรือกรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก

17 มิ.ย. 2565 18

การตรวจแรงงานเชิงบูรณาการ พื้นที่อำเภอเชียงแสน

15 มิ.ย. 2565 20

สพช. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

7 มิ.ย. 2565 14

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (พ่อบ้าน)

17 มี.ค. 2565 49

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 2564

20 พ.ค. 2564 286

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปี 2564

3 มี.ค. 2564 253

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ประจำปี 2564

3 มี.ค. 2564 242

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

6 มี.ค. 2563 381

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า

6 มี.ค. 2563 376

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

23 ก.ย. 2559 761

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และคนขับรถ

23 ก.ย. 2559 796

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

23 ก.ย. 2559 709

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA

19 ส.ค. 2559 807

บริการประชาชนและสถานประกอบการ