การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขา การประกอบและติดตั้งชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง และสาขาช่างออกแบบและประกอบตู้ลำโพงกลางแจ้ง