การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
บวร - หาทรัพย์ - ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1(701)/2554
ชัยสิทธิ์ - หอมดวง - เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ รุ่นที่ 25(1/2540)