การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

บวร - หาทรัพย์

หลักสูตรที่จบ

ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1(701)/2554

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

217 ม.11 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ประวัติ

ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดหนองคาย สนใจในอาชีพนวดแผนไทย จึงได้ตัดสินใจเข้ามาฝึกอบรมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

จบแล้วไปทำอะไร

เริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างในร้านนวด จนสามารถเก็บเงินทุนได้จำนวนหนึ่ง จึงตัดสินใจเปิดร้านเป็นของตนเอง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เปิดกิจการเป็นของตนเอง เป็นร้านนวดแผนไทยบริเวณริมหนองประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี