การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายเดือน รายไตรมาส ตามแบบ น.ผ. ๓.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf 9
2 ขอส่งแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายจังหวัด ตามแบบ ผน. 3.2 ประจำปีงบประมาณ 2565_16112564093759_.pdf 30
3 ขอส่งแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายจังหวัด ตามแบบ ผน. 3.2 ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf 22
4 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาแต่งผม ปรับปรุง 29.07.65 (รอบชิงชนะเลิศ).pdf 46
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน29th.pdf 103
6 ยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุม.pdf 47
7 กำหนดการแข่งขัน สาขาจัดดอกไม้ ปรับปรุง 23.07.65.pdf 58
8 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาจัดดอกไม้ (รอบชิงชนะเลิศ) ปรับปรุง 23.07.65.pdf 57
9 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาจัดดอกไม้.rar 143
10 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาแต่งผม.rar 98
11 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาประกอบอาหาร.rar 272
12 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม.rar 187