การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายเดือน รายไตรมาส ตามแบบ น.ผ. ๓.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน.pdf 4
2 ขออนุมัติแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายเดือน รายไตรมาส ตามแบบ น.ผ. ๓.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf 125
3 ขอส่งแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายจังหวัด ตามแบบ ผน. 3.2 ประจำปีงบประมาณ 2565_16112564093759_.pdf 117
4 ขอส่งแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายจังหวัด ตามแบบ ผน. 3.2 ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf 101
5 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาแต่งผม ปรับปรุง 29.07.65 (รอบชิงชนะเลิศ).pdf 129
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน29th.pdf 219
7 ยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุม.pdf 123
8 กำหนดการแข่งขัน สาขาจัดดอกไม้ ปรับปรุง 23.07.65.pdf 137
9 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาจัดดอกไม้ (รอบชิงชนะเลิศ) ปรับปรุง 23.07.65.pdf 146
10 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาจัดดอกไม้.rar 234
11 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาแต่งผม.rar 176
12 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาประกอบอาหาร.rar 362