การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

ชัยสิทธิ์ - หอมดวง

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ รุ่นที่ 25(1/2540)

เบอร์โทรศัพท์

082-121-1579

อีเมล์

-

ที่อยู๋

122 ม.8 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ประวัติ

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนโนนสิมมา เมื่ออายุได้ 14 ปี ก็เริ่มเข้าทำงานที่อู่ในเมืองเก่าเป็นระยะเวลา 2 ปี จากนั้นก็ได้ตัดสินใจสมัครเรียนที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในสาขาช่างซ่อมเครื่่องยนต์ และไปฝึกงานที่กลการ

จบแล้วไปทำอะไร

หลังจากเข้าฝึกงานที่กลการก็ได้ทำงานต่อโดยทันที สั่งสมประสบการณ์และเงินทุนอยู่หลายปี จึงตัดสินใจเปิดกิจการเป็นของตนเอง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ "จิมมี่เจริญยนต์"