การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาแต่งผม ปรับปรุง 29.07.65 (รอบชิงชนะเลิศ).pdf 17
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน29th.pdf 15
3 ยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุม.pdf 16
4 กำหนดการแข่งขัน สาขาจัดดอกไม้ ปรับปรุง 23.07.65.pdf 26
5 ข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาจัดดอกไม้ (รอบชิงชนะเลิศ) ปรับปรุง 23.07.65.pdf 28
6 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาจัดดอกไม้.rar 87
7 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาแต่งผม.rar 36
8 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาประกอบอาหาร.rar 214
9 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม.rar 128
10 การสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต.pdf 26
11 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส2565.pdf 115
12 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf 143