การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายประดู่ - ทวีนาท - การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 840 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2547
นายอาทิตย์ - โลนุชิต - การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ รุ่นที่ 1 จำนวน 560 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2552 - 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย