การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 27 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
3 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 26 มี.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
4 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 2 25 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร