การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายประดู่ - ทวีนาท

หลักสูตรที่จบ

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 840 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2547

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

เลขที่ 34/4 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ประวัติ

การศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาการบัญชี โรงเรียนพาณิชการสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย การทำงาน - บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ณ ประเทศใต้หวัน ระยะเวลา 2 ปี

จบแล้วไปทำอะไร

เจ้าของกิจการเปิดอู่ประดู่ยนต์ ให้บริการตรวจเช็ค – ซ่อมรถจักรยนต์ยนต์ และเครื่องยนต์การเกษตร

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เป็นตัวแทนในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน "เพชรน้ำหนึ่ง" ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไป