การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายอาทิตย์ - โลนุชิต

หลักสูตรที่จบ

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ รุ่นที่ 1 จำนวน 560 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2552 - 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย

เบอร์โทรศัพท์

081-038-5115

อีเมล์

-

ที่อยู๋

เลขที่ 205 ม.5 ตำบลแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64230

ประวัติ

การศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ปีการศึกษาที่จบ พ.ศ. 2540 โรงเรียนชัยมงคลวิทยา จังหวัดสุโขทัย การทำงาน - ประกอบธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ

จบแล้วไปทำอะไร

เจ้าของกิจการเปิดอู่รับตรวจ-ซ่อมรถยนค์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ทางการเกษตร ณ บ้านแก่ง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน "เพชรน้ำหนึ่ง" ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไป