การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1(-) 30 ออนไลน์ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร