การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สัมภาษณ์ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สนพ.ศรีสะเกษ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สัมภาษณ์ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นายกฤตภาส จิตรสมนึก ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ