การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

ทองพิม - นิมิตสุขศรี

หลักสูตรที่จบ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.

เบอร์โทรศัพท์

083-3130039

อีเมล์

-

ที่อยู๋

276 ม.2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2507 อายุ 50 ปี จบการศึกษา ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 7 ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ประกอบอาชีพเป็นแม่บ้าน

จบแล้วไปทำอะไร

พนักงานนวดไทยที่โรงพยาบาลชะอำ

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัว