การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

เบ็ญจรัตน์ - อุบลชาติ

หลักสูตรที่จบ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.

เบอร์โทรศัพท์

083-3174532

อีเมล์

-

ที่อยู๋

55/2 ม.11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

ประวัติ

เกิดวันที่ 5 ธ.ค. 2517 อายุ 40 ปี จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ประกอบอาชีพ รับจ้างนวดหน้า

จบแล้วไปทำอะไร

พนักงานนวดไทยที่ต่างประเทศ

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถนำความรู้ที่ไดจากการฝึกอบรมไปทำงานยังต่างประเทศ มีรายได้เพิ่มขึ้น