การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การรับรองความรู้ความสามารถ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วีดีทัศน์ การรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

197 ถ.สวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล 

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทร..073-460125 - 27